A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quốc Oai dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền

Ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tuyến với hơn 2.700 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

     Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Quốc Oai có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Đàm Công Lợi- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND- UBND; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, các đơn vị hiệp quản; UVUBKT Huyện ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí là báo cáo viên của huyện; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Quốc Oai

     Tại điểm cầu 21 xã thị trấn có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn;  Trưởng, phó UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn; Các đồng chí là báo cáo viên của huyện ở các xã, thị trấn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu 21 xã, thị trấn

     Thông tin đến các đại biểu về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ Năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. 

     Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";  Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới";  Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới". 

     Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

     Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

     Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Tại Hội nghị, định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, các đảng ủy, các địa phương cần tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng, tạo ra sự lan tỏa, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương sớm hướng dẫn cụ thể về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII cho các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, trước mắt tập trung vào một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm năm 2022, xây dựng đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; khẳng định các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các điểm mới được thông qua tại Hội nghị.


Nguồn: https://quocoai.hanoi.gov.vn/
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website